Letopočet 1910 - dokončení úprav hradu do dnešní podoby Eugenem Habsburským