Sv. Jan Nepomucký s křížem, palmou a pěti hvězdami