Ale nemůžeme u ní zaparkovat našim člunem, musíme na "nádraží"