Většina džunek slouží nejen k rybolovu, ale současně jako trvalé obydlí