Celý kopec je zpevněn betonovým krunýřem proti sesuvům