Už jsme na vyhlídce pod vrcholem, vítají nás kamenní lvíčci