A všude klasické lampiony a Yellow Cab jak v New Yorku.